5 voordelen van het werken met Gymtopia

Ruth Franceus   ‐  Woensdag 13 maart 2024

# 1 - Leuke, actieve en leerrijke turnlessen

De oefeningen uit get Gymtopia programma zorgen voor een gevarieerd en leuk aanbod. Dit bevordert de kwaliteit van de lesinhoud waardoor kinderen nog meer zin krijgen om terug te komen.

# 2 - Focus op de brede motorische ontwikkeling

Het Gymtopia programma biedt bewust een heel ruime waaier aan oefeningen aan. Jonge gymnasten van 7 en 8 jaar breed opleiden zorgt ervoor dat ze sterker gevormd. Een sterke basis om op verder te bouwen.

# 3 - Het beleven van succeservaringen op gelijk welk niveau

De oefeningen zijn opgebouwd in 4 niveaus waardoor elk kind op zijn/haar niveau kan groeien. Door de opbouw en leerlijn te volgen is elke gymnast gemotiveerd om te werken naar een volgend niveau.

# 4 - Meer doorstroom van talenten

Door het Gymtopia programma aan te bieden voor alle 7-8 jarigen in de club, zal er meer doorstroom zijn richting precompetitie en competitiegroepen. Kinderen kunnen op hun tempo groeien en talentvolle kinderen zullen sneller en eenvoudiger gedetecteerd worden.

# 5 - Ideaal eerste toonmoment

Een Gymtopia happening is een toonmoment op maat van 7-8 jarigen. Een eerste leuke ervaring waar men fier kan tonen wat men kan. De beleving en positieve sfeer staan voorop. 

Is jouw club al aan de slag met het Gymtopia programma?